Wat is de nieuwe AVG wetgeving?

In Nederland hebben wij de General Data Protection Regulation (GDPR) sinds 2017. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Is de Europese versie waar wij in Nederland ook aan moeten voldoen en is ingetreden vanaf 25 mei 2018. De Verordening is gemaakt vanuit Europese afspraken over het werven, bewerken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens. De AVG moet ervoor zorgen dat burgers in de Europese Unie meer rechten krijgen over hun persoonlijke gegevens en de bescherming van de persoonsgegevens tijdens het uitwisselen hiervan.

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de toezichthouder op het naleven van de wetgeving. Wij hebben zoveel mogelijk informatie verwerkt op onze website met alle informatie over de AVG.

Wat zijn de eisen voor je website?

Wat u moet doen om AVG proof te worden hangt af van de gegevens die u verzamelt. Voor veel bedrijven zijn de belangrijkste maatregelen:

  • Een goede cookie melding.
  • Een beveiligde SSL-verbinding.
  • Een duidelijke privacy statement.
  • De juiste verwerkersovereenkomsten.

Test uw website Gratis in ons testformulier!

De WordPress Complianz Plugin

Simpel, Snel en Compleet. AVG Klaar binnen 30 Minuten!

Juridische Documenten

Samen met de wizard kunt u gemakkelijk uw privacy statement en cookie policy samenstellen. Mogelijkheid voor extra documenten zoals een disclaimer, verwerkers overeenkomst en datalek beslisboom.
 

Cookie Consentbanner

Gebruikt u niet alleen functionele cookies? Configureer dan gemakkelijk uw cookie melding. Blokkeer cookies en scripts tot consent is verkregen.

Website scan

Wij vertellen u welke cookies je website gebruikt. Bovendien hebben we van de meeste cookies reeds beschreven voor uw cookie policy. Ook zien wij wijzigingen in andere plugins die u gebruikt.

Up-to-date

Zodra er een nieuwe verandering in de wetgeving komt helpen we u om compliant te blijven. Tevens scant de plugin wekelijks uw website op nieuw toegevoegde cookies. 
 

Wordpress CMS

De plugin werk met alle websites die gemaakt zijn met WordPress en is geschikt met de nieuwe privacy update. Een ander CMS? laat het ons weten!

Premium support

Ben je niet tevreden ver de plugin? Neem binnen 30 dagen contact met de support afdeling van Complianz. U kunt dan uw geld terug krijgen.

WordPress Complianz plugin


eenmalig

€99,-

per domein


Automatisch:

✓ Cookie melding en beleid instellen


✓ Privacy verklaring opstellen en toevoegen


✓ Disclaimer opstellen en toevoegen


✓ Onbeperkt verwerkersovereenkomsten opstellen


✓ Binnen 30 minuten AVG-Proof


Complianz Plugin + Installatie


v.a.

€145,-

per domein


Wij installeren en activeren de Plugin voor u!

✓ Installatie hulp voor de plug-in


✓ Privacy verklaring opstellen en toevoegen


✓ Doorlopen van vragen uit de tool


✓ Cookie melding en beleid instellen


✓ (Na afloop) onbeperkt verwerkersovereenkomsten opstellen


Veel gestelde vragen

Geldt de AVG ook voor ZZP en MKB met een eenvoudige website?

Ja! De AVG geldt voor iedereen die te maken heeft
met het verwerken, verzamelen, verstrekken of
bewerken van persoonsgegevens. Ook ip adressen
en zakelijke e-mail of telefoonnummers vallen onder
persoonsgegevens. Heeft u een contactformulier of
nieuwsbrief module of Google Analytics op uw website
dan dient u ook volgens de eisen te werken.

Mag ik alle gegevens nog blijven verzamelen via mijn website?

De AVG zorgt ervoor dat er duidelijkheid is voor de
gebruiker welke gegevens er verzameld worden en
wat hiermee gebeurd. Dit betekend dat u nog steeds
gegevens mag verzamelen op uw website als u ze
nodig heeft voor uw dienst, denk hierbij bijvoorbeeld
aan een webwinkel die adres en bankgegevens
verzamelt om een product te kunnen verzenden naar
de consument. Het is dan niet de bedoeling dat u
internetgeschiedenis, medische achtergronden of
informatie over vrienden en familie gaat verzamelen.
Deze gegevens zijn absoluut niet noodzakelijk om uw
diensten succesvol uit te voeren.

Wat als mijn website niet aan de AVG eisen voldoet?

De autoriteiten persoonsgegevens is toezichthouder
op de privacy wetgeving in Nederland. Met inzeggen
van de nieuwe AVG wetgeving zijn zei bevoegd om
boetes uit te delen aan bedrijven die niet aan de eisen
voldoen. Deze boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen
of 4% van de jaaromzet van het bedrijf. Daarnaast
kunnen ze u verplichten om handelingen te stoppen of
certificering in te trekken.

Heb ik met een eenvoudige website ook een SSL certificaat, cookimelding en privacy statement nodig?

Zodra u gebruik maakt van een contactformulier,
nieuwsbriefmodule of Google Analytics dan verzamelt
u persoonsgegevens. Dit moet veilig gebeuren
omdat u persoonsgegevens verzameld. Vandaar dat
een SSL Certificaat vereist is. Daarnaast moeten de
website gebruikers inzicht hebben met wat er met de
verzamelde gegevens gebeurt en moet u een cookie
melding weergeven zodat klanten akkoord kunnen
geven.

Een nieuwe website nodig?

Wij kunnen voor u een website bouwen met uw huisstijl.
De website zijn mobiel en tablet vriendelijk en worden goed gevonden in zoekmachines als Google en Bing.
Binnen enkele werkdagen al een nieuwe website?